Eidtor-in-Chief:
CHEN Wenxing
ISSN:
1001-7003
CN:
33-1122/TS
First Publication:
1956
Frequently:
Monthly
Sponsor:
Zhejiang Sci-Tech Univerisity
China Silk Association
China Textile Information Center
Current Issue: 2019 Vol.56 No.08
Online Before Printed
All Issues
[TAN Xue, LUO Xiyun, XIA Wei, ZHANG Wenqing, XU Zhizhen]
2019 Vol.56 No.08 [81101] [Abstract] (90) [PDF:654KB](164)
[NING Wane1, ZHAO Shuqiang1, LIN Haitao1, WEI Deke2]
2019 Vol.56 No.08 [81102] [Abstract] (117) [PDF:2311KB](119)
[FANG Fang,? ZHU Xiaodan, WANG Mengying]
2019 Vol.56 No.08 [81103] [Abstract] (91) [PDF:232KB](186)
[ZHOU Jie, LI Jian]
2019 Vol.56 No.08 [81104] [Abstract] (123) [PDF:273KB](89)
[ZHANG XinaPAN Zhijuana,b]
2019 Vol.56 No.08 [81105] [Abstract] (89) [PDF:47KB](70)
[MAO Wenliang, LU Kun, ZHAO Zhun, WU Ying, YU Fei ]
2019 Vol.56 No.08 [81106] [Abstract] (83) [PDF:69KB](84)
[GU Bingfei1, LI Xinhua1a, ZHONG Zejun1a, SU Junqiang2, LIU Guolian3]
2019 Vol.56 No.08 [81108] [Abstract] (80) [PDF:1004KB](95)
[YAO Chenjie, HU Shouzhong]
2019 Vol.56 No.08 [81109] [Abstract] (67) [PDF:441KB](88)
[LU Chenchen1, ZHANG Hongxia1, ZHU Chengyan1, TIAN Wei1, WANG Zhefeng2, XU Qingyi2]
2019 Vol.56 No.08 [81201] [Abstract] (63) [PDF:265KB](63)
[SUN Fangjiao, LI Qiang, SAITAER?Xiakeer, TU Jing]
2019 Vol.56 No.08 [81202] [Abstract] (82) [PDF:2079KB](50)
[LIU Chunxiao, SHAN Xiaoqiu, ZHANG Yi]
2019 Vol.56 No.08 [81302] [Abstract] (60) [PDF:17824KB](31)
[ZHAO Hongyan, HU Huangjinglin,GUO Kewei , YE Honguang, LIU Anding]
2019 Vol.56 No.08 [81303] [Abstract] (102) [PDF:951KB](51)
[LI Bin, HU Huangjinglin, ZHAO Hongyan, LIU Xing, YE Honguang]
2019 Vol.56 No.08 [81305] [Abstract] (69) [PDF:336KB](80)